Konstsamfundets visuella identitet

Konstsamfundets visuella identitet förmedlar de principer och egenskaper som vi vill att vårt varumärke, vårt brand, förmedlar. Vi är en solid aktör, som arbetar för att samhället utvecklas i en riktning som tar särskild hänsyn till kommande generationers behov.

Vi arbetar på ett sätt som förmedlar respekt för vår unika historia, och genomsyras av ett modernt, jämställt och kreativt tänkande.

Konstsamfundet står starkt för sig själv, men ännu starkare tillsammans med de övriga medlemmarna i vår varumärkesfamilj. Konstsamfundet är en möjliggörare. Vi strävar efter en bättre världskapa och stöda projekt, enskilda personer och arbetsgrupper, som skapar mervärde för oss alla.

Design

Konstsamfundets förnyade brandidentitet bygger på fyra grundläggande principer:

  1. Fonten avspeglar Konstsamfundets historia och bakgrund, och har en viktig roll som del av den visuella stämningen. 
  2. Färgvärlden har moderniserats och förenklats. Vi håller oss till Konstsamfundets traditionella färgvärld, men förtydligar färganvändningen, eftersom kontrastfärgerna skapade utmaningar både i tryckta och digitala medier. Vi har valt tre huvudfärger: svart, vit och röd.
  1. Logons ram gör helhetsintrycket lugnare och underlättar märkets användning, genom att den skapar ett naturligt utrymme runt det. 
  2. Logon har gjorts rektangulär för att underlätta användningen och för att märket bättre skall urskiljas från bakgrunden. I den här formen är logon lättare använda på alla material, i print och på digitala ytor.

    Vid utvecklingen av den nya logon har särskild uppmärksamhet lagts på digitala tillämpningar. Den fungerar flexibelt i olika storlekar.

Skyddsområden och storlek

Inga andra element får läggas till på logons skyddsområde.

Logons skyddsområde definieras enligt utgående från det minsta blocket, och skalas upp när helhetsstorleken ändras.

Färger

Tegelröd

PMS 1815 CMYK 31/91/100/36 RGB 128, 41, 25 HEX #802919

Vit

CMYK 0/0/0/0 RGB 255, 255, 255 HEX #FFFFFF

Svart

CMYK 0/0/0/100 RGB 0, 0, 0 HEX #000000

Ta alltid hänsyn till helheten när du avgör vilken färgversion av logon du använder.

Versionen med vit text (den sista) används vid behov på färgat botten. Det är viktigt att alltid säkra logons läsbarhet. Den svarta och den tegelfärgade versionen används endast på vitt eller mycket ljus bakgrund.

Typografi

Konstsamfundets typsnitt är Museo Sans, som används i två varianter:

300 för brödtext

500 för rubriker