Konstsamfundetin visuaalinen identiteetti

Konstsamfundetin visuaalinen identiteetti välittää osaltaan niitä periaatteita ja ominaisuuksia, joita haluamme brändimme edustavan. Vakavarainen toimija, joka kantaa vastuunsa yhteiskunnan kehittymisestä suuntaan, joka huomioi erityisesti myös seuraavan sukupolven tarpeet. Ainutlaatuinen taustamme näkyy ja tuntuu tasapainossa nykyaikaisen, tasa-arvoisen ja luovuutta arvostavan ja omaavan toimijan rinnalla.

Yksin olemme vahva, mutta brändiperheemme kanssa vielä vahvempi. Me olemme mahdollistaja. Tavoittelemme parempaa maailmaa luomalla ja tukemalla hankkeita, yksilöitä ja yhteisöjä, jotka tuottavat meille kaikille lisäarvoa.

Design

Konstsamfundetin uudistettu brändi-identiteetti rakentuu neljän keskeisen periaatteen varaan:

  1. Kirjasintyyppi valittiin heijastamaan Konstsamfundetin historiaa ja alkuperää ja sillä on merkittävä rooli visuaalisen hengen luomisessa. 
  2. Värimaailmaa on modernisoitu  ja yksinkertaistettu.  Noudatamme Konstsamfundetin perinteistä värimaailmaa, mutta selkeytämme värien käyttöä, sillä kontrastivärit aiheuttivat haasteita sekä painetussa että digitaalisessa mediassa. Lopputuloksena on valittu kolme pääväriä: musta, valkoinen ja punainen.
  1. Logon kehys rauhoittaa kokonaisvaikutelmaa ja helpottaa merkin käyttöä luomalla luonnollista tilaa sen ympärille. 
  2. Logo on muutettu suorakaiteen muotoiseksi käytön helpottamiseksi ja erottuvuuden parantamiseksi. Logon käyttö on nyt sujuvampaa kaikissa materiaaleissa, printistä digitaalisiin pintoihin.

    Uudessa logossa on huomioitu erityisesti digitaaliset sovellukset ja se toimii joustavammin eri kokoisena.

Suoja-alueet ja koko

Logokokonaisuuden turva-alueelle ei saa liittää muita elementtejä.

Logon turva-alue määritellään pienemmän lohkon mukaan, joka skaalautuu kokonaiskoon muuttuessa.

Turva-alue on ensisijaisesti paino- ja digitaalimedian tarpeisiin, jotta voidaan varmistaa logon saama huomio ja erottuvuus kaikissa tilanteissa.

Värit

Tiilen punainen

PMS 1815 CMYK 31/91/100/36 RGB 128, 41, 25 HEX #802919

Valkoinen

CMYK 0/0/0/0 RGB 255, 255, 255 HEX #FFFFFF

Musta

CMYK 0/0/0/100 RGB 0, 0, 0 HEX #000000

Huomioi aina kokonaisuus, kun mietit mitä väriversiota logosta käytät.

Valkoista tekstiversiota (viimeinen) käytetään tarpeen vaatiessa värillisellä pohjalla, varmistaen luonnollisesti logon luettavuuden. Mustaa ja punaista versiota käytetään vain valkoisella tai erittäin vaalealla taustalla.

Typografia

Konstasamfundetin kirjasimena on Museo Sans, jota käytetään kahdessa vahvuudessa:

300 leipäteksteille

500 otsikoille