Konstsamfundet brändi

Tämän ohjeiston tavoite on opastaa luomaan Konstsamfundetille yhtenäinen, erottuva ja kiinnostava visuaalinen ilme. Mutta ilmeemme on paljon enemmän kuin vain logo, värit ja kirjasinvalinnat. Se on luotu omalta osaltaan myös kertomaan tarinaamme, heijastamaan tavoitteitamme ja viestimään tapaamme toimia.

Brändipersoona

Brändipersoona kuvastaa Konstsamfundetin yrityskulttuuria ja perinteitä, mutta sen tulee myös osaltaan haastaa meitä kaikkia vahvistamaan keskeisiä ominaisuuksia toivotun mielikuvan saavuttamiseksi.

Brändipersoona luo perustan Konstsamfundetin visuaaliselle identiteetille ja tonaliteetille.

Brändipersoona tarkastelee Konstsamfundetin brändiä yksilön näkökulmasta. Se auttaa meitä arvioimaan ja määrittämään kuinka meidän tulisi toimia, miten esiintyä ja mitä tuntea silloin kun edustamme Konstsamfundetin brändiä.

Brändipersoonamme rakentuu kolmesta tasosta, jotka edustavat luomaamme ensivaikutelmaa, kokemukseen perustuvia ominaisuuksia sekä persoonamme ydintä.

Brändin näkyvät tekijät

Maailmankansalainen

Aina ajan tasalla, seuraa ja vaikuttaa tapahtumiin laajemmallakin perspektiivillä. Varma omasta tyylistään, kielitaitoinen, värikäs ja positiivinen.

Utelias

Ennakkoluuloton, innokas, aina kiinnostunut uusista asioista ja näkemyksistä. Katsoo asioita aina myös tulevien sukupolvien näkökulmasta.

Mutkaton

Teeskentelemätön, avoin, avulias – helposti lähestyttävä. Suorapuheinen, mutta ei koskaan epäkohtelias, sanavalmis joka tilanteessa. Yllättävä ja kivalla tavalla vähän arvaamatonkin.

Aikaansaava

Aloitteellinen, yrittäjähenkinen, aktiivinen, toimeen tarttuva tekijä. Fokusoitunut, päättäväinen.

Keskusteleva

Näkemyksellinen, mutta kiinnostunut muidenkin mielipiteistä. Nauttii ajatusten vaihdosta ja vilkkaasta keskustelusta. Perustelee oman näkökulmansa selkeästi.

Brändin syvemmät ominaisuudet

Sivistynyt

Itsevarma, valveutunut, perusteltu omissa mielipiteissään, arvokeskeinen ajatusmaailma – vastuullinen tekemisistään ja seurauksista.

Rohkea

Peloton, muttei koskaan harkitsematon. Hoitaa omaisuutta ammattimaisesti, pitkäjänteisesti ja kestävästi. Valmis panostamaan tarvittaessa – myös riskinottoon kun maali on sen arvoinen.

Tavoitteellinen

Aikaansaava, haluaa vaikuttaa laajasti toiminnallaan. Uskaltaa asettaa riman korkealle ja panostaa sen ylittämiseen. Pitää kiinni lupauksistaan ja toimii aktiivisesti niiden mukaan.

Persoonallisuuden ydin

Tonaliteetti

  • Konstsamfundet on asiantunteva tekijä, jolla ei ole tarvetta pönkittää omaa asemaansa puheilla, vaan antaa näyttönsä pikemminkin tekojen kautta.
  • Puhumme järkeä kulttuurin ja sivistyksen merkityksestä yhteiskunnan kehitykselle.  Asiantuntevasti ja kokemuksen syvällä rintaäänellä. Avoimesti, selkeästi ja loogisesti.
  • Pidämme uusista ajatuksista ja edistyksestä ja haastamme liittymään mukaan kehitykseen. Otamme omistajuuden ja kannamme vastuun tekemisistämme, tarjoamme niitä kaikkien nautittavaksi ja kehitettäväksi ja olemme avoimia myös muiden aloitteille.
  • Otamme rohkeasti kantaa oman näkemyksemme puolesta, aina vastuullisesti ja harkitusti. Käymme mielellämme rakentavaa keskustelua ja väittelyäkin hyvässä hengessä. Uskomme työmme merkityksellisyyteen ja periaatteisiimme.

Missio ja visio

Missiomme – Manifesto

Konstsamfundet on näkemyksellinen edistäjä sekä kulttuuri- ja sivistysalan mahdollistaja ja vaikuttaja:

  • Haluamme edistää ja kehittää asioita, jotka myös seuraava sukupolvi kokee merkityksellisiksi
  • Toimimme kokoavana voimana monimuotoisuuden ja vuorovaikutuksen kasvulle kautta yhteiskunnan
  • Yhdistämme ja vahvistamme suomenruotsalaisuutta maassamme
  • Pidämme yllä avaraa yhteyttä Pohjolaan ja muuhun maailmaan

Visiomme

Luomme sivistyksen ja kulttuurin keinoin suomalaiselle yhteiskunnalle paremmat edellytykset kohdata tulevaisuus.

Brand wheel

Brändipersoona

Millainen olemme?

Näkemyksellinen edistäjä.

Reason to believe

Miten todistamme hyödyn?

Tuottamalla ja tukemalla ainutlaatuisia ja innostavia hetkiä ja elämyksiä, jotka herättävät ajattelua.

Purpose

Miksi olemme olemassa?

Konstsamfundet uskoo sivistyksen ja kulttuurin merkitykseen. Olemme mukana luomassa parempaa Suomea.

Benefit

Minkä ongelman ratkaisemme?

Konstsamfundet luo kulttuurin ja sivistyksen keinoin edellytyksiä tehdä Suomesta paremman paikan – nyt ja tulevaisuudessa.

Kohderyhmä

Kenelle puhumme?

Haluamme vaikuttaa suuren yleisön maailmankatsomukseen, kulttuuri- ja sivistysalan toimijoiden intoon sekä päättäjien ja sijoittajien asenteisiin.

Point of difference

Mikä meidät erottaa?

Riippumattomuus ja avoimuus Amos Andersonin perintöä vaalien. Vastuullisuus ja ennakkoluulottomuus kaikessa tekemisessämme. Ammattitaitomme ja pitkäjänteisyytemme kestävän vaikutuksen varmistamisessa. Suomenruotsalaisuuden vahva asema kaikissa toimissamme.

Brändin ydin:

Näkemyksellinen edistäjä luomassa Suomesta parempaa paikkaa