Konstsamfundets brand

Den här guiden skall fungera som stöd för att skapa en enhetlig, identifierbar och intressant visuell identitet för Konstsamfundet. Den visuella identiteten är mycket mer än endast logotypen, färgerna och typsnittet. Den har byggts upp för att beskriva vår historia, våra målsättningar och vårt sätt att fungera.

Brandpersonligheten

Brandpersonligheten avspeglar Konstsamfundets företagskultur och traditioner. Personlighetens centrala egenskaper förtydligar den valda profilen.
Brandpersonligheten skapar grunden för Konstsamfundets visuella identitet och tonalitet.

Brandpersonligheten definierar Konstsamfundets varumärke från ett individperspektiv. Den hjälper oss att bedöma och definiera hur vi ska fungera, uppträda och känna när vi representerar varumärket Konstsamfundet.

Brandpersonligheten byggs upp av tre nivåer; det första intrycket brandet skapar, brandets erfarenhetsbaserade egenskaper, och brandpersonlighetens kärna.

Brandpersonlighetens synliga egenskaper

Världsmedborgare

Följer med sin tid, är uppdaterad och har koll på verkligheten ur ett bredare perspektiv. Stilsäker, språkkunnig, färggrann och positiv.

Nyfiken

Fördomsfri, ivrig, alltid intresserad av nya idéer och synsätt. Vill att verksamheten är relevant också för kommande generationer.

Rakt på sak

Genuin, öppen, hjälpsam, lättillgänglig. Uppriktig men aldrig oartig. Snabbtänkt, överraskande och på ett positivt sätt oförutsägbar.

Genomförare

En initiativtagande och idérik aktör, präglad av entreprenörsanda. Fokuserad och beslutsam.

Diskuterande

Visionär, och intresserad också av andras åsikter. Njuter av åsiktsutbyte och livlig diskussion. Motiverar sina åsikter klart och tydligt.

Brandpersonlighetens grundläggande egenskaper

Bildad

Självsäker, insiktsfull, välmotiverad. Stabil värdegrund. Bär ansvar både för verksamheten, och för dess konsekvenser.

Modig

Kombinerar mod med kunskap, är orädd men aldrig dumdristig. Förvaltar egendomen professionellt, långsiktigt och hållbart. Tar risker när tiden är rätt.

Målinriktad

Skapar resultat, eftersträvar effekt med sin verksamhet. Ställer ribban högt, och satsar på att komma över den. Håller sina löften, handlar aktivt i linje med dem.

Personlighetens kärna

Tonalitet

  • Konstsamfundet är en sakkunnig aktör. Vi vet vad vi kan, men vi skryter inte, utan hävdar oss och vår position med handling, inte med prat.
  • Betonar kulturens och bildningens betydelse för samhällsutvecklingen, med den tyngd och det eftertryck som lång erfarenhet ger. Är transparenta och tydliga, begripliga och logiska.
  • Tycker om nya idéer och framsteg. Vi utmanar oss själva och andra att ändras och utvecklas. Vi tar ansvar och ägarskap för det vi gör, delar med oss av resultat och framgångar, och är öppna för andras initiativ.
  • Vi tar modigt ställning för våra värderingar, och gör det ansvarsfullt och genomtänkt. Vi diskuterar och debatterar på ett positivt och konstruktivt sätt. Vårt jobb känns meningsfullt och vi är stolta över det vi gör.

Vår mission och vision

Missionen

Konstsamfundet är en framåtblickande påverkare, med fokus på bildning och kultur.

  • Vi vill att också nästa generation tycker att det vi gör är meningsfullt
  • Vi arbetar konsekvent för mångfald och dialog i samhället
  • Vi är en beslutsam aktör och samarbetspartner för det svenska i Finland
  • Vi håller fönstren öppna mot Norden och resten av världen

Visionen

Vi bidrar till ett bättre Finland. Vi satsar på kultur, bildning och nytänkande, och skapar förutsättningar för en bättre framtid i Finland.

Brand wheel

Brandpersonligheten

Vem är vi?

En handlingskraftig visionär.

Reason to believe

Hur bevisar vi nyttan?

Genom att producera och stödja unika och inspirerande ögonblick och upplevelser som väcker reflektion.

Syfte

Varför finns vi?

Konstsamfundet möjliggör satsningar på bildning och kultur. Vi är inte rädda för att ta risker. Vi arbetar för ett bättre Finland.

Nytta

Vilket problem löser vi?

Genom kultur och bildning skapar Konstsamfundet förutsättningar för att göra Finland till en bättre plats – nu och i framtiden.

Målgrupp

Vem vänder vi oss till?

Vi vill påverka den breda allmänhetens syn på världen, kultur- och bildningsbranschens engagemang och beslutsfattarnas och investerarnas attityder.

Point of difference

Vad är det som skiljer oss från andra?

Oberoende och öppenhet med Amos Andersons företagararv i åtanke. Hållbarhet och fördomsfrihet i allt vi gör. Vi vill vara en aktör som stöder det svenska i Finland. Vi har möjlighet att ta risker.

Brandets kärna:

En handlingskraftig visionär,
som arbetar för ett bättre Finland