En bild säger ofta mer än tusen ord

Vår visuella identitet speglar det vi är och det vi står för. Den här guiden skall fungera som stöd för att skapa en enhetlig, identifierbar och intressant visuell identitet för Konstsamfundet. Den visuella identiteten är mycket mer än endast logotypen, färgerna och typsnittet. Den har byggts upp för att beskriva vår historia, våra målsättningar och vårt sätt att fungera.